Berichten

Nieuwe Veluwe-lezing Ringslangen op de berg

woensdag 20 maart, 2019

Nieuwe Veluwe-lezing

Ringslangen op de berg

De redactie van Nieuwe Veluwe komt hem geregeld tegen: de ringslang. Niet zo verwonderlijk. De omgeving van het rijksmonument Schip van Blaauw waarin Nieuwe Veluwe is gevestigd, is namelijk een leefgebied van deze bijzondere dieren. Daar willen we graag meer over weten. U ook?
Wanneer komen ringslangen tevoorschijn? En wat doen ze de rest van het jaar? Waar zitten ze? Wat kunnen we doen om ze te beschermen? Hoe bouw je en onderhoud je een broeihoop?
We hebben Rémon ter Harmsel, projectleider van het team reptielen van kennisorganisatie RAVON voor reptielen, amfibieën en vissen, uitgenodigd deze en andere vragen te beantwoorden. Kom dus naar zijn boeiende lezing in de collegezaal van het Schip van Blaauw.

locatie: Schip van Blaauw, Generaal Foulkesweg 72, Wageningen
datum: 20 maart 2019
inloop: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur
max. 80 deelnemers
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden

Parels van de Edese landschappen

Op 2 december is het boek verschenen

Parels van de Edese landschappen

Het landschap van de gemeente Ede is uniek. Ede mag er trots op zijn. De gemeente onderscheidt vijf typen landschap: heide- en broekontginningslandschap, engenlandschap, kampenlandschap, veenontginningslandschap en bos- en heidelandschap.
Het is verrassend dat we wandelend en fietsend op 32.000 hectare van zo veel afwisseling kunnen genieten.
In het boek Parels van de Edese landschappen, dat is gemaakt op initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Ede, worden de vijf landschapstypen in het vrij toegankelijke buitengebied van de gemeente Ede beschreven en zichtbaar gemaakt in de vorm van ruim tachtig bijzondere locaties die door de Edese bevolking daarvoor zijn aangedragen uit te lichten.
Het boek bevat 144 pagina’s vol met prachtige foto’s, informatieve teksten, interviews met Edese burgers die zich verbonden voelen met het landschap. Plus verhelderende tekeningen, de dichtstbijzijnde fietsknooppunten en routekaarten van de elf Klompenpaden die het Edese grondgebied rijk is.

De landschapsfotografie in het boek is grotendeels van de bekende Edese fotograaf Marten Idema, die in het voorjaar van 2017 vrij plotseling overleed. Hij maakte zo’n 25.000 foto’s van Ede en omgeving. Daarmee is dit boek ook een hommage aan zijn manier van kijken naar het landschap dat hem vertrouwd was. De fotoselectie is aangevuld met portretten en foto’s van onder andere Hans Dijkstra. De vijftien interviews werden, evenals de tekst- en beeldredactie, verzorgd door Wim Huijser, die onder andere een tweetal boeken over de Klompenpaden maakte.

De Edese wethouder Willemien Vreugdenhil schreef niet alleen het voorwoord maar kreeg het boek zaterdag 2 december aangeboden uit handen van de makers.

Parels van de Edese Landschappen
Wim Huijser, Marten Idema en Hans Dijkstra
Uitgeverij Blauwdruk / Nieuwe Veluwe
144 p., genaaid, gebonden in hard cover
Verkoopprijs €16,50 (excl. eventuele verzendkosten)

Bestel nu het boek! Stuur een email met uw adres en telefoonnummer naar uitgever@nieuweveluwe.nl of bel 0317-425880.

De verzendkosten via Nieuwe Veluwe bedragen 3,45 euro.

 

Bomen over bomen met J’ørn Copijn

Nieuwe Veluwe activiteit

Wist u dat bloeiende lindebomen belangrijk voedsel zijn voor bijen? Boomdeskundige J’ørn Copijn neemt u op 16 september mee op een bomenontdekkingstocht. Hij wijst op landgoed Hinkeloord, arboretum De Dreijen en de Wageningse bergrand bijzondere en ‘gewone’ bomen aan. Hij vertelt over hun waarde voor de natuur, het milieu en de cultuurhistorie, en doorspekt zijn verhaal met anekdotes.
J’ørn Copijn is een telg uit de bekende bomen- en tuinarchitectenfamilie. Grote faam verwierf Hendrik Copijn met zijn parken in Engelse landschapsstijl, waaronder op landgoed Hemelse Berg in Oosterbeek. De familie is altijd vernieuwend geweest. J’ørn Copijn stond vijftig jaar geleden samen met zijn broer Allrik aan de basis van de boomverzorging/-chirurgie in Nederland. Nog steeds brengt hij zijn vakkennis over op iedereen die bewuster met bomen wil omgaan.

Excursie Bomen over bomen
16 september, 15:00-17:00 uur
max. 20 deelnemers

start Schip van Blaauw
Gen. Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. Opgave is wel verplicht. Meld u zich snel aan, want vol is vol. Bij grote belangstelling organiseren we op een andere datum een tweede excursie.
Meer informatie en opgave: uitgever@nieuweveluwe.nl of 0317-425880.

Wandeling De Weg van de Wederopbouw in Oosterbeek

Loop op zaterdag 22 april mee langs “De Weg van de Wederopbouw” in Oosterbeek.
De gemeente Renkum en met name het dorp Oosterbeek werden in september ’44 zwaar getroffen tijdens de operatie Market Garden. Direct na de oorlog, al in 1945, werden de stedenbouwkundige Kraayenhagen en landschapsarchitect Bijhouwer aangetrokken om een plan voor de wederopbouw te maken. De Wageningse professor Bijhouwer bracht het landschap in als belangrijkste basiskwaliteit voor het plan.
Wat is van het plan terecht gekomen en wat niet? Hoor het verhaal en zie het met eigen ogen tijdens de wandeling, onder leiding van Harm Post.

Harm Post is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum e.o., was als initiatiefnemer en coauteur al bij verschillende publicaties op dit terrein betrokken, waaronder de routekaart De Weg van de Wederopbouw (2014). In het nieuwe boek onder dezelfde titel heeft hij het hoofdstuk over Renkum voor zijn rekening genomen.

De wandeling voert langs de pareltjes van de wederopbouw, waaronder het bekende gemeentehuis van Grandpré Molière, en laat de verwevenheid van het dorp en het landschap zien. We starten om 9:30 bij café Schoonoord (Pietersbergseweg 4) in Oosterbeek (consumptie is voor eigen rekening). Bij het café kan – met parkeerschijf – worden geparkeerd. De wandeling eindigt rond 12:30 uur. De wandeling gaat over gebaande paden. Speciale kleding is niet nodig.

Aan deze wandelexcursie zijn geen kosten verbonden. Opgave is wel verplicht. Meer informatie en opgave: uitgever@nieuweveluwe.nl of 0317-425880.

Actieplan voor betere bescherming Europese natuur

Goed nieuws voor de Europese natuur! De Europese Commissie gaat de uitvoering van de Europese regels voor natuurbescherming verbeteren. De Vogel- en Habitatrichtlijnen blijven ongewijzigd gehandhaafd. Bovendien komt er een actieplan dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen.

De beslissing van de Europese Commissie begin december 2016 is cruciaal voor de bescherming van Europa’s kwetsbare natuur. Maar liefst 1.400 bedreigde soorten en meer dan een miljoen vierkante kilometer natuur worden door de Vogel- en Habitatrichtlijnen beschermd. In Nederland hebben we dankzij de richtlijnen weer zeearenden, kraanvogels en otters. Europees beschermde natuurgebieden zijn bijvoorbeeld de Veluwe en omliggende gebieden als polder Arkemheen bij Nijkerk, het Binnenveld bij Wageningen en de Veluwerandmeren.

Natuurorganisaties in heel Europa hebben gedurende intensief campagne gevoerd voor het behoud van de regels. In 2015 spraken zich een half miljoen Europeanen hiervoor uit en ook het overgrote deel van het Europees Parlement. In Nederland werd deze campagne gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.

De natuurorganisaties zullen zich er de komende tijd voor inzetten – samen met onder meer overheden en bedrijfsleven – dat de regels daadwerkelijk beter worden uitgevoerd, zodat niet alleen de achteruitgang van de natuur stopt maar zich ook kan herstellen.

Zwarte specht, foto Henny Brinkhof

Bioscoopfilm De wilde Veluwe: ‘dieren vertellen het verhaal’

Ruim een half jaar is Luc Enting en zijn team aan het filmen voor zijn bioscoopfilm over de Veluwe. De titel van de film heeft hij net bekend gemaakt: De wilde Veluwe. September 2017 gaat de film in première.

Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Luc Enting in Nieuwe Veluwe 1 van april 2016: ‘Onze lat ligt hoog. We zullen niet alles kunnen filmen, maar we streven wel naar perfectie. Ruim twee jaar lang volgen we onze ‘hoofdrolspelers’ – vossen, dassen, wilde zwijnen, edelherten en een eeuwenoude eik – en ondertussen laten we de immense diversiteit van het Veluwse landschap zien: nat, droog, laag, hoog. Soms bijna on-Nederlands.’

Het wild zijn is zijn favoriet. Ze brengen spanning en humor. Enting: ‘Ze zijn stoer, oerdieren, de nozems van het bos. Zo’n mannetje, een keiler, daar heb ik ontzag voor. Zwijnen zijn ook heel goede bosbouwers. Ze woelen grond om, waardoor zaad gaat kiemen. Tegelijkertijd zijn ze grappig, vooral de biggetjes met hun pyjamaatjes aan.’

Campagne abonneewerving gestart

De campagne om nieuwe abonnees voor Nieuwe Veluwe te werven is van start gegaan. Met twee interessante aanbiedingen zijn we aan de slag gegaan. Een proefabonnement, bestaande uit twee nummers, voor slechts €10 of een volledig abonnement à €35 inclusief de vorig najaar verschenen uitgave De Nieuwe Keuken van de Veluwe (winkelwaarde €15).

We zijn begonnen met het bellen van alle huidige abonnees met de vraag of men het niet een aardig idee vindt om een buurman, buurvrouw, vriend of familielid een proefabonnement cadeau te doen. Daar werd bijzonder positief op gereageerd. Er zijn al tientallen proefabonnementen genoteerd.
Voorts werden abonnees die in de afgelopen jaren hun abonnement hebben beëindigd gebeld met de vraag of men het blad niet alsnog wil lezen. ook dat leverde abonnementen op. Nu komt het er op aan namen en telefoonnummers te vinden van mogelijk geïnteresseerde Veluwe-liefhebbers.

Naast de belcampagne wordt ook gewerkt aan promotie van het kwartaalblad dat alom waardering vindt maar nog veel te weinig bekend is. Niet op de Veluwe, niet buiten de Veluwe. De promotie mvindt plaats op verschillende manieren, o.a. met een ansichtkaarten-actie die via tal van bezoekerscentra, buitensportzaken, musea en galeries zal worden verspreid.

De eerste editie van Nieuwe Veluwe 2016 verschijnt medio april.
Ook aan een nieuwe website wordt hard gewerkt.

Proefabonnement of abonnement?

Geef de Veluwe een stem. Lees Nieuwe Veluwe

De Veluwe is een groot en kwetsbaar natuurgebied waarin heel veel verschillende
– gerechtvaardigde – belangen (economie, huisvesting, infrastructuur) om voorrang strijden. Het belang van de natuur (planten, dieren, landschap), de cultuur en de cultuurhistorie van de Veluwe delft daarin vaak het onderspit omdat er niets of niemand voor de Veluwe als geheel opkomt.
Nieuwe Veluwe wil, behalve een mooi, prettig leesbaar en informatief magazine ook een beetje de ‘stem’ van de Veluwe zijn.

Wil je eerst kennismaken met Nieuwe Veluwe voordat je een abonnement neemt? Neem een proefabonnement: u ontvangt de eerstkomende twee nummers thuis voor slechts €10.
Als je niets doet blijf je abonnee tot je opzegt; als Nieuwe Veluwe niet bevalt is een mailtje voldoende om geen nummers meer te ontvangen.
Wil je de Veluwe meteen een stem geven, neem dan een abonnement op Nieuwe Veluwe voor € 35 en ontvang dan als welkomstgeschenk het boek De Nieuwe Keuken van de Veluwe.

Een mailtje met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer aan abonnementen@nieuweveluwe.nl is voldoende. Geef aan of je wil betalen via een nota, of met een machtiging tot automatische incasso. In dat laatste geval graag je IBAN vermelden.

Komst wisenten uitgesteld

Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling hebben de komst van de wisent naar de omgeving van Radio Kootwijk uitgesteld. Het plan was dat er in april zes tot acht wisenten zou komen. De drie organisaties vinden dat het dit voorjaar nog niet kan. De voorbereidingen en het samenwerken aan draagvlak kosten meer tijd.
Een belangrijk punt is dat de drinkvennen in het leefgebied voor de dieren nog niet klaar zijn. Uit overleg met het dorp Radio Kootwijk blijkt daarnaast dat er zorgen zijn over het autoverkeer naar het gebied als gevolg van de komst van de wisenten. Staatsbosbeheer gaat daarover met de dorpsraad van Radio Kootwijk verder in gesprek.
Wanneer de wisenten nu wel komen is nog onbekend. Het voorjaar is de beste tijd om de dieren te vervoeren en te laten wennen aan een nieuw leefgebied.

Volg de das

Na webcams bij de vos, bever, zeearend en oehoe zet Staatsbosbeheer dit voorjaar de camera’s aan bij de das. Vanaf 30 maart 16 uur is via de website www.volgdedas.nl een dassenfamilie uit Drenthe te volgen. Zo wil Staatsbosbeheer in het Jaar van de Das vieren dat het goed gaat met de das in Nederland en iedereen kennis laten maken met dit fascinerende dier.
Nadat de das bijna was verdwenen, gaat het nu weer goed met de das in Nederland. Om ervoor te zorgen dat het goed blíjft gaan, is het belangrijk dat mensen de das beter leren kennen. Daarom hoopt Staatsbosbeheer met Volg de Das op veel positieve aandacht.
Er zijn twee buitencamera’s geplaats bij de ingang van een natuurlijke dassenburcht. De dassenfamilie maakt deel uit van een populatie die al meer dan tien jaar wordt onderzocht. Deze familie staat erom bekend dat ze zich redelijk vroeg op de avond buiten laten zien. Staatsbosbeheer hoopt dan ook op gave nacht- en dagbeelden van dassen.
Kijk mee naar de dassenfamilie op www.volgdedas.nl. Meer informatie over het Jaar van de Das vind je op de website van de Zoogdiervereniging.

Prijsvraag: Woorden voor Monument de Souvenir

Op het Hulshorsterzand staat het Monument de Souvenir, een gedenknaald waarmee passanten een euromuntje kunnen omtoveren in een ovalen souvenirpenning. Op die penning staat een prikkelende zinsnede over het landschap. De makers van de gedenknaald, het ontwerpersduo Krijn Christaansen en Cathelijne Montens, zoeken nieuwe zinsneden.
Wellicht die van u? Drie zinnen worden uitgekozen en op een nieuwe wals geplaatst in het monument. Zinnen van maximaal 90 tekens zijn welkom op info@kccm.nl, o.v.v. Woorden voor Monument de Souvenir. Lees meer in Nieuwe Veluwe 3-4

Zie hier een filmpje over het idee achter Monument de Souvenir.