Prijsvraag: Woorden voor Monument de Souvenir

Op het Hulshorsterzand staat het Monument de Souvenir, een gedenknaald waarmee passanten een euromuntje kunnen omtoveren in een ovalen souvenirpenning. Op die penning staat een prikkelende zinsnede over het landschap. De makers van de gedenknaald, het ontwerpersduo Krijn Christaansen en Cathelijne Montens, zoeken nieuwe zinsneden.
Wellicht die van u? Drie zinnen worden uitgekozen en op een nieuwe wals geplaatst in het monument. Zinnen van maximaal 90 tekens zijn welkom op info@kccm.nl, o.v.v. Woorden voor Monument de Souvenir. Lees meer in Nieuwe Veluwe 3-4

Zie hier een filmpje over het idee achter Monument de Souvenir.

Nieuwe Veluwe gaat door!

We hebben besloten om in 2016 een doorstart te maken met Nieuwe Veluwe. Vorig jaar april stelden we vast dat het uitgeven van het kwartaalblad te veel onbetaalde uren kostte. Het was in vijf jaar tijd niet gelukt om voldoende betalende abonnees te werven. Zo’n verliesgevend project is op een gegeven moment bedrijfseconomisch niet meer te verantwoorden.

Kort na het besluit werden we benaderd door een Veluws bedrijf dat ons blad nog maar net had leren kennen en graag abonnees en adverteerders voor ons wil gaan werven.
 Dat aanbod, in combinatie met tal van ideeën en suggesties van trouwe lezers, schrijvers, redacteuren en leden van de klankbordgroep, zette ons aan het denken én op het spoor van nieuwe plannen en activiteiten die onderdeel vormen van de doorstart. Iedereen kan een steentje bijdragen. Alleen al door een abonnement te nemen of een vriend, college of familielid een cadeau-abonnement te doen.

Houd ook onze Facebook-pagina en Twitter in de gaten voor ontwikkelingen en activiteiten.

Vliegende herten gezocht

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis doen onderzoek naar het vliegend hert en vraagt daarbij steun van iedereen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat gericht naar dit dier zoeken weinig oplevert. Daarentegen levert het plaatsen van oproepen des temeer op. Het vliegend hert is een van de spectaculairste en grootste insecten in Europa. Het mannetje kan zo’n 8 centimeter groot worden, waarbij met name de grote geweivormige kaken zeer opvallen. Het vliegend hert is zeldzaam in Nederland en daarom wettelijk beschermd. Het insect komt maar in vijf gebieden voor, waaronder de Veluwe. De larven leven van door schimmels aangetast ondergronds eikenhout. De volwassen dieren zijn vaak te vinden op eikenstammen bij bloedende wondjes waar ze van het sap drinken.Dat de soort soms lange tijd onopgemerkt kan blijven, blijkt wel uit het recent (her)ontdekte leefgebied in Midden-Limburg op de Meinweg en rond Sint Odiliënberg. Met slechts zeven waarnemingen sinds 2000 is het nog steeds onduidelijk waar de populatie(s) zich precies bevinden. EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis roepen iedereen op om waarnemingen door te geven, het liefst met een foto erbij. Gegevens die ze graag ontvangen zijn geslacht, aantal individuen, datum en een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats. Aantekeningen over het gedrag zijn welkom.

Oude waarnemingen zijn ook welkom.Waarnemingen kunnen ingevoerd worden op www.waarneming.nl, www.telmee.nl of www.eis-nederland.nl/vliegendhert.nl of via e-mail gestuurd worden naar eis@naturalis.nl. Per post kan naar EIS-Nederland, Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden (geen postzegel nodig).Meer informatie zie: www.eis-nederland.nl/vliegendhert

Tien nieuwe keurmerken Veluwse streekproducten

Tien nieuwe producenten hebben een certificaat Erkend Veluws Streekproduct ontvangen. Gelders Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk overhandigde hen in juni het certificaat voor dit landelijke erkende streekkeurmerk. Het keurmerk garandeert dat een product en de grondstoffen van de Veluwe afkomstig zijn. Ook de verwerking van deze grondstoffen vindt op de Veluwe plaats. ‘Streekproducten leveren vaak aanvullende inkomsten op en dragen enorm bij aan het imago van de streek’, zei Van Dijk. ‘Ze staan voor authenticiteit, puurheid, gezondheid, aandacht, duurzaamheid. Mooi dat er nu weer een aantal zijn toegevoegd aan de lijst van erkende Veluwse streekproducten.’
Een van de erkende producenten is Slagerij ter Weele uit Oene. Deze zelfslachtende slager verwerkt Veluws wild tot de meest heerlijke wildproducten. Een andere nieuwkomer is Welna Bouwhout uit Epe. Het bedrijf maakt van Veluws hout vogelkastjes tot tuinhuisjes. Bij de overige erkende producenten zijn onder meer ijsbereiders, kaasproducenten en vleesproducenten.

Nieuw is de erkenning van twee natuurorganisaties. Natuurmonumenten krijgt het keurmerk voor vlees van Brandrode runderen, Staatsbosbeheer voor schapenvlees van de schaapskudde in Hoog Buurlo.
In totaal 23 producenten zijn nu in het bezit van een Erkend Veluws Streekproduct.