Colofon

Uitgever
GAW ontwerp+communicatie
www.gaw.nl

Adres
Generaal Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
t 0317 425880
e uitgever@nieuweveluwe.nl

Bladmanagement
Hans Dijkstra

Redactie
Ria Dubbeldam (hoofdredactie)
Wim Huijser
Hans van den Bos
Gerrit Breman
Hans Dijkstra
Cecile van Wezel
redactie@nieuweveluwe.nl

Advertentie-acquisitie
Medialijn BV
Sandra Hepping
t 0314 76 37 35
info@medialijn.nl

Klankbordgroep
De leden zitten op persoonlijke titel in
de klankbordgroep.
Annelies Barendrecht (journalist)
Thijs Belgers (medewerker Gelderse Milieufederatie)
Ad Germing (natuurkenner, fotograaf)
Michiel Hegener (publicist, cartograaf)
Arne Heineman (Natuurmonumenten)
Patrick Jansen (Vrienden van de Veluwe)
Frits Storm (IVN)
Dirk van Uitert (voorzitter Vrienden van de Veluwe)
Gert van Veldhuizen (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe)
Marike Vissers (Staatsbosbeheer)
Arjan Vriend (directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland)
Marc Wingens (directeur Stichting Gelders Erfgoed)
Jan IJzendoorn (beeldend kunstenaar)

Vormgeving
Cecile van Wezel (GAW ontwerp+communicatie)

Druk
Modern bv Bennekom

ISSN
1879-6001