In het zomernummer

Nieuwe Veluwe is eind 2009 in het leven geroepen om meer aandacht te vragen voor Nederlands grootste natuurgebied op land. We spraken over bedreigingen en kansen. Bedreigingen als versnippering van natuurgebieden, verdroging en recreatiedruk, maar we zagen ook volop kansen voor natuurherstel. Bij de lancering van het eerste nummer konden we niet voorzien dat ruim een jaar later draconische overheidsbezuinigingen voor natuur, kunst en cultuur zouden volgen.
Opnieuw liggen natuur, kunst en cultuur onder vuur. Het hoofdlijnenakkoord stemt niet positief. Een land dat zijn natuur, kunst en cultuur verkwanselt, holt achteruit in welzijn, gezondheid, leefbaarheid, verdraagzaamheid, mededogen, intelligentie en economie. De huidige tijd is geen feestje, toch liggen er naast bedreigingen opnieuw talloze kansen.

In het voorjaarsnummer

Abonnees krijgen een boekje cadeau: Veluwse brieven van twee wandelvrienden. Het is een bundeling van de brieven die Henk en John elkaar in de periode maart 2018-november 2023 schreven over de wandeltochten die ze samen maakten. Eind 2023 kwam er door Henks ongeneeslijke ziekte een abrupt einde aan de correspondentie. Henk overleed op 7 februari 2024. Hun brieven vormen een tijdsdocument over de staat van het landschap en de natuur. In Nieuwe Veluwe blikken Henk en John samen terug. De wolf keerde terug, de Veluwse natuur kreunde onder drie extreem droge zomers en in coronatijd ontdekten mensen massaal de geneugten van het wandelen.
Verder in deze editie: het mooiste hout van de rondhoutveiling, spoorzoeken naar vloeiweiden, 50PK: een nieuwe tentoonstellingsruimte, en nog veel meer.

In het winternummer

Rond 1878 wandelden de Barneveldse burgemeester Nairac en zijn gemeentebode door zompig land. Vlakbij Stroe werden ze aangenaam verrast. De natte gronden waren door vooruitstrevende boeren ontgonnen tot uitmuntende wei- en bouwlanden. Wat beide heren niet konden voorzien was hoe de goede intenties zouden doorschieten. Ruim een eeuw later houdt de landbouw nauwelijks het hoofd boven water en vervuilt ze bodem, water en lucht.
Toch trokken boze boeren massaal naar Stroe om vast te houden aan een doodlopende weg. Van de vroegere vooruitstrevendheid van Stroe geen spoor. Met de verkiezingsuitslag is het onduidelijk hoe het verder gaat. Gelukkig blijven veel mensen zich inzetten voor een leefbare wereld, zoals in deze editie. Verhalen met sprankjes hoop.

In het herfstnummer

De bladeren kleuren en vallen; het wordt vochtig weer. Tijd voor de mooiste paddenstoelen. Nico en Marjo van Dam helpt ons om ze te zoeken.

De dagen beginnen ook te lengen. Het donker valt vroeger in. Hoewel? Nergens ter wereld licht een land op de aardbol zo sterk op. Donkerte is net als stilte een schaars goed. Op de Veluwe is het nog een beetje donker. Voor de natuur is dat belangrijk, stelt Natuur en Milieu Gelderland.

Voor de mens kan het donker evenals stilte ook een weldaad zijn. Dat geldt in ieder geval voor componist Matteo MyderWyk. In zijn album Veluwe Suite heeft hij de Veluwse stilte en ruimte in klanken gevangen.